Totalno futuristički proizvod gde uz pomoć Alpha talasa kontrolišete brzinu ventilatora i uz pomoć kojeg loptica lebdi iznad, pri čemu sa pomoćnim točkićem na samom uređaju pomerate položaj rupica ventilatora i tako usmeravate lopticu kroz prepreke koje se proizvoljno postavljaju. Ako je koncentracija slaba i ako mozak slabije šalje signale, brzina ventilatora pada, tako da i loptica pada dole. Pojavio se i Mindflex Duel, gde mogu dve osobe da odmere snage.

Podelite ovo:
Share This