Gift shop je sinonim koji se sve više koristi u domaćem jeziku za označavanje prodavnica koje su specijalizovane za poklone. U našem govoru ponekad ljudi više razumeju kada im kažete da idete u Gift Shop nego u Prodavnicu Poklona. Nekako ima lepše zvuči. Takođe se anglicizam polako ali sigurno sve više uvlači pod kožu srpskom jeziku. Valjda nekako ljudi shvataju da im je lakše jednom rečju na engleskom objasniti šta rade nego sa par reči srpskog jezika.

Baš je srpski naš naziv

Mi se zaista trudimo ljudima objasniti na oba načina da je naša prodavnica Gadget 4 Gift i prodavnica poklona ali i Gift Shop. Jer ako idemo logikom srpskog jezika onda naš naziv nema ama baš ništa srpsko. Logika kojom smo se mi služili je naša vizija. Ali i želja da se jednoga dana proširimo van granica Srbije. A pošto je reč gedžet iovako engleska, onda smo i gift pozajmili radi lakšeg objašnjavanja. Zato smo mi kreirali i jedan srpski domen a to je www.gedzet.com radi lakšeg pamćenja ali i razumevanja.

Podelite ovo:
Share This